Monitoring Wizyjny

Numer Tytuł Wydał Data wejścia w życie
70/2021  7W sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie  Dyrektor ZDiTM  2021/10/08