przejdź do treści

Kierownictwo

Kierownictwo jednostek organizacyjnych ZDiTM


Dyrektor
Radosław Tumielewicz, tel. 914800510

Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury Drogowej
Sebastian Fritsch, tel. 914800510 

Zastępca Dyrektora ds. Transportu Miejskiego
Marek Jutrzenka - Trzebiatowski, tel. 914800510
Krzysztof Miler - pełniący obowiązki, tel. 914800510

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych - Główny Księgowy
Gabriela Krefta - Marczak, tel. 914800510

Pełnomocnik ds. Współpracy z Radami Osiedli
Andrzej Grabiec - tel. 914800448

Dział Sterowania, Zarządzania i Kontroli Transportu Miejskiego
Dariusz Wołoszczuk - kierownik, tel. 914800404

Dział Gospodarczego i Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego
Marek Błądek - kierownik, tel. 914800462

Dział Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej
Ryszard Urbański - kierownik, tel. 914800494

Dział Finansowo Księgowy
Janina Frąckiewicz - kierownik, tel. 914800454

Dział Utrzymania Obiektów, Urządzeń Komunikacji Miejskiej i Zaopatrzenia
Robert Strzałkowski - kierownik, tel. 914800490

Dział Zamówień Publicznych
Małgorzata Stachurska - Poręba - kierownik, tel. 914800421

Dział Ekonomii, Planowania i Rozliczeń
Jolanta Pender - kierownik, tel. 914800410

Dział Utrzymania Pasa Drogowego
Katarzyna Bukowiecka - kierownik, tel. 914800512

Dział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 
Lidia Winczakowska - kierownik, tel. 914800484

Dział Taryfowo Biletowy
Anna Małolepsza - kierownik, tel. 914800480

Dział Kadr i Organizacji
Renata Wysocka - kierownik, tel. 914800545

Dział Kontroli Biletów
Grzegorz Siwiński - kierownik, tel. 914324750

Dział Optymalizacji Sieci Komunikacyjnej i Realizacji Projektów
Krzysztof Miler -  kierownik, tel. 914800405

Dział Utrzymania Czystości w Pasie Drogowym
Jerzy Bogucki - kierownik, tel. 914800550


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem