Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator informacyjny, składający się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, będąca w posiadaniu jednostek administracji publicznej, która podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w Ustawie Sejmu RP z dnia 6 września 2001 r.

Podstawy prawne tworzenia Biuletynu Informacji Publicznej ZDiTM w Szczecinie:

  • Ustawa Sejmu RP z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68)
  • Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 389/06 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie zasad zarządzania treścią zasobów informacyjnych.

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

Przedmiot działania Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie został szczegółowo określony w Statucie jednostki budżetowej pn. "Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego" w Szczecinie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIII/303/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. "Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego" w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. "Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego".
 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, wytworzono: 2010/01/12, odpowiedzialny/a: Marcin Wieliński, wprowadził/a: Marcin Wieliński, dnia: 2021/01/26 08:34:48
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marcin Wieliński  2021/01/26 08:34:48  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2020/05/29 15:17:51  modyfikacja wartości 
Marcin Wieliński  2012/04/24 10:01:01  modyfikacja wartości 
Marcin Wieliński  2012/04/23 15:08:27  modyfikacja wartości 
Marcin Wieliński  2010/01/20 15:08:59  modyfikacja wartości 
Marcin Wieliński  2010/01/20 10:40:18  modyfikacja wartości 
Marcin Wieliński  2010/01/20 10:34:08  modyfikacja wartości 
BipZDiTMAdmin  2007/12/07 13:19:40  nowa pozycja