przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierjącej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Monitoring Wizyjny

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie stosownie do art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. e, art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje:

Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest:

  1. zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
  2. zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, klientów, interesantów, kontrahentów oraz podróżnych, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji,
  3. poprawa jakości świadczonych usług, a w uzasadnionych przypadkach weryfikacja świadczonych usług,
  4. ochrona osób i mienia w komunikacji miejskiej.

Dane z monitoringu mogą być udostępnione na wniosek:

  1. organów władzy publicznej, uprawnionych służb, sądów,
  2. upoważnionego pracownika ZDITM,
  3. przewoźnika,
  4. osób fizycznych i innych podmiotów, które wykażą interes prawny w uzyskaniu dostępu do tych danych, uzasadniony celami określonymi w § 3 ust. 2 Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, z zastrzeżeniem kolejnych ustępów.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin — Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin, adres e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl.

Załączniki:

udostępnił:
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
wytworzono:
2021/10/29
odpowiedzialny/a:
dyrektor jednostki
wprowadził/a:
Tomasz Czerniawski
dnia:
2021/10/29 10:12:26
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2021/10/29 10:12:26 informacja
Marcin Wieliński 2021/10/29 09:19:00 informacja
Marcin Wieliński 2021/10/29 09:13:24 informacja
Tomasz Czerniawski 2021/10/29 09:12:41 informacja