Ogłoszenia

O zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego


OGŁOSZENIE

I. O zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 
1. Podstawa prawna:
art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440).
2. Nazwa i adres organizatora:
Gmina Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
ul. S. Klonowica 5
71 – 241 Szczecin
3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotami wewnętrznymi:
1) Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” sp. z o.o.
ul. S. Klonowica 3c,
71 – 241 Szczecin,
1) Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o.
ul. Struga 10,
70 – 784 Szczecin;
2) Szczecińsko – Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
ul. Fabryczna 21,
72 – 010 Police;
w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanymi do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art.22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440).
4. Rodzaj transportu:
Publiczny transport zbiorowy - autobusowy
5. Obszar objęty zamówieniem:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz gmin: Kołbaskowo, Dobra, Police, Nowe Warpno, Gryfino, Stare Czarnowo, Kobylanka i Goleniów.
6. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:
Nie później niż do 31 grudnia 2016 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.
 

II. O zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
         
1. Podstawa prawna:
art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440).
2. Nazwa i adres organizatora:
Gmina Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
ul. S. Klonowica 5
71 – 241 Szczecin
3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).
4. Rodzaj transportu:
Publiczny transport zbiorowy - autobusowy
5. Obszar objęty zamówieniem:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz Gminy Dobra.
6. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
Drugie półrocze 2016 r.
 
III. Zmiana informacji:

Na podstawie art.23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) zastrzega sie możliwość zmiany powyższych informacji.
IV. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
Biuletyn Informacji Publicznej,
tablica informacyjna w budynku Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
strona internetowa organizatora: www.zditm.szczecin.pl

2016/02/29
udostępnił: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, wytworzono: 2015/12/30, odpowiedzialny/a: Radosław Tumielewicz, wprowadził/a: Marcin Wieliński, dnia: 2016/01/13 15:35:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marcin Wieliński 2016/01/13 15:35:09 modyfikacja wartości
Marcin Wieliński 2016/01/13 15:30:08 modyfikacja wartości
Marcin Wieliński 2016/01/08 11:40:59 modyfikacja wartości
Marcin Wieliński 2016/01/08 11:38:53 modyfikacja wartości
Marcin Wieliński 2015/12/30 14:43:48 modyfikacja wartości
Marcin Wieliński 2015/12/30 13:49:33 nowa pozycja