Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Szczecin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miasto Szczecin obiektów małej architektury...


OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Szczecin
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miasto Szczecin obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XII/280/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Szczecin projektu uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miasto Szczecin obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Z projektem uchwały można zapoznać się w dniach od 8 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5 (pokój 17), 71-241 Szczecin, w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz na Portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin pod adresem www.geoportal.szczecin.pl.
Uwagi do projektu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Szczecin za pośrednictwem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w terminie do dnia 14 marca 2017 r.
 
Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Marcin Pawlicki
Zastępca Prezydenta Miasta
 

2017/03/14
udostępnił: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, wytworzono: 2017/02/01, odpowiedzialny/a: Radosław Tumielewicz, wprowadził/a: Marcin Wieliński, dnia: 2017/02/01 08:23:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marcin Wieliński 2017/02/01 08:23:10 modyfikacja wartości
Marcin Wieliński 2017/01/31 12:40:39 nowa pozycja